วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 2

กลุ่มที่ 3 เเก๊งค์ซิ่ง ป่วนเมือง
รูป การเเข่งรถจักรยานยนต์

สาเหตุหลักๆของการซิ่งรถ คือ  ครอบครัวไม่มีเวลาให้เเก่ลูกหรือไม่คือผู้ปกครองตามใจลูกมากจนเกินไป ตามใจในทางที่ไม่ถูกต้อง ตนเองรักความสนุกสนาน เกิดจากค่านิยมต่างๆที่ส่งผลให้เด็กสนใจคือตามเพื่อนหรือถูกท้าทาย ชอบโอ้อวด ชอบความท้าทาย รวมถึงประเด็นที่พอจะเเก่ไขได้คือด้านกฏหมายก็ไม่เข้มเเข็งพอที่จะเอาผิดได้ยิ่งครอบครัวที่พ่อเเม่หรือทางครอบครัวค่อนข้างมีชื่อเสียงยิ่งเอาผิดอยาก มีการพนันขึ้นมากกว่าการเเข่งรถธรรมดา เงิน ผู้หญิงล้วนอยู่ในข้อพนันทั้งสิ้น

ข้อดี ถ้ามองอีกนัยหนึ่งจะส่งสัยว่าการเเข่งรถมีข้อดีด้วยหรือ?? มีคะ ถ้ามีการขับขี่รถในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีสถานที่เหมาะสมเเละไม่ก่อให้เกิดความรำคาญเเก่ผู้อื่น อีกทั้งในบางครั้งยังสร้างความบันเทิงให้เเก่ผู้ที่มีใจรักในการเเข่งรถด้วย

ข้อเสีย ผลเสียของการเเข่งรถมากเกินที่จะบรรยายทั่งก่อความเดือดร้อนให้เเก่ผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนเเก่ครอบครัว เกิดนิสัยลักเล็กขโมยน้อยโดยอาจจะไม่ได้เกิดจากการปลูกฝั่ง สูยเสียเงินโดยปราศจากความจำเป็น เสียการเรียน เสียอนาคต

การเเก้ไขปัญหา การเเก้ไขปัญหากระทำได้ค่อนข้างอยาก เพราะขนาดกฏหมายยังช่วยได้น้อยเเละไม่ใช่การเเก้ปัญหาในระยะยาว รถทุกคันต้องมีการคุมครองตามกฏหมายโดยการกำหนดรถทุกคันป็นรถที่คงสภาพเดิมคือคงมาตรฐานเดิมของรถที่ออกมาจากโรงงาน เช่นท่อรถ เครื่องเสียง มีการชักจูงในทางที่ถูกต้อง เช่นหากมีการเเข่งขันรถจริงควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนให้เเก่ผู้ที่สนใจ

ถ้าเราเป็นครูควรให้คำเเนะนำเด็กอย่างไร  เราอาจจะยกโทษของการเเข่งรถให้ดูเป็นกรณีศึกษาก่อนเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความตระหนักให้ผลที่จะเกิดขึ้น

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 1

ให้นักศึกษาเเนะนำตัวเองในประเด็นต่อไปนี้

1.ชื่อ-สกุล
2.ประวัตินักศึกษา
3.ปรัชญาในการดำรงชีวิต
4.รูปถ่าย

       ชื่อนางสาวชฎาพร กาญจนอารีย์  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5411103070 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีพี่น้อง 2 คน ดิฉันเป็นพี่คนโต มีน้องชาย 1 คน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บิดาชื่อนายนิคม กาญจนอารีย์ มารดาชื่อนางอภิญญา กาญจนอารีย์ ประกอบอาชีพ เกษตรกร (ทำสวนยางพารา) ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 45/3 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80150 กรุ๊ปเลือด B งานอดิเรกคือชอบฟังเพลง สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดคือ สัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน

ประวัติการศึกษา : 

                                     อนุบาล                โรงเรียนอักษรวิทย์                                     ประถมศึกษา        โรงเรัยนฉวาง                                     มัธยมศึกษา          โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ปรัชญาในการดำรงชีวิต คืออย่ารอที่จะทำอะไร เพราะโอกาสเเละเวลามันไม่เคยรอใคร